Företagshemsida - Blogg hemsida

Är det viktigt att ha en blogg på företagets hemsida?  Måste man ha en blogg på företagshemsida? Vad är företags blogg?